image

Radiotidningssystemet baserat på

 Adela

är avvecklat

.

 Mottagare kan behållas för att lyssna på P1
 eller lämnas till närmaste station för återvinning av elektronik

 

För ytterligare information hänvisas till

Myndigheten för tillgängliga medier MTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Web Hosting